Leidinius galima įsigyti Vilniaus etninės kultūros centre (Pamenkalnio g. 34, Vilnius) arba centro organizuojamų renginių metu.